קונצרט - ביחד למען ישראל

תומכים בפעילות הפרו- ישראלית בעולם
ברוכים הבאים לקרן Restart. אנו מקבלים הצעות חדשות. לחץ כאן בכדי להתחיל!
group in israel

המטרה שלנו

"קונצרט  – ביחד למען ישראל" היא חברה לתועלת הציבור הפועלת בצורה ממלכתית וא-פוליטית שמטרתה חיזוק מיצובה של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית וקידום המאבק בתופעת הדה לגיטימציה ושיח השנאה וההסתה כנגד ישראל.

"קונצרט" פועלת כדי לקדם פעילות של קהילת הארגונים הפרו-ישראליים בישראל ובעולם.

 

מה אנחנו עושים?

v

יצירת מרחב לתיאום סנכרון ושיתוף פעולה

p

הרחבת פעילות באמצעות הענקת מימון, מידע, ידע וכלים

d

מיפוי, מחקר ותכנון אסטרטגי

הנושאים המרכזיים על סדר היום שלנו

פעילויות ושיח משותפים עם ארגונים בינלאומיים, שתכליתם לחזק את תדמיתה החיובית של מדינת ישראל

בשנים האחרונות ארגוני דה-לגיטימציה לישראל מקדמים פעילות וחרם כנגדה במוסדות ובארגונים. אנו רואים חשיבות בהצגת הנרטיב הישראלי בארגונים אלו ובעידוד פעילות ושיח כנגד ניסיונות אלו.

ביסוס בדעת הקהל העולמית ובעולם הערבי את סוגיות נרמול היחסים עם ישראל

אנו רואים חשיבות בחשיפה של תהליכי הנורמליזציה וההסכמים עם מדינות המפרץ המתרחשים בחודשים האחרונים ושל ערכם לקהלי יעד בינלאומיים וערביים ובביסוס הנורמליזציה כתפיסת נגד לחרמות ולדה-לגיטימציה לישראל

מאבק בשיח השנאה וההסתה כנגד ישראל

הרשתות החברתיות הפכו בשנים האחרונות לכר פעולה פורה המאפשר לגורמים שונים לנצל את חופש הביטוי ואת הפרצות במדיניות השימוש בהן כדי לקדם פעילות כנגד מדינת ישראל הכוללת הפצת תוכני שנאה, חדשות כזב והסתה. אנו רואים חשיבות בהובלת מהלכים בתחום זה ובהם פעילות מול הרשתות החברתיות לגיבוש מדיניות ברורה, ניטור רחב ואיכותני, אכיפה החלטית ושקיפות; וכן בהובלת מהלכים תודעתיים פומביים כנגד התופעה והאחראים לה.

התמודדות עם יוזמות לקדם חרם על מדינת ישראל בתחומים כגון כלכלה, תרבות וספורט

ארגוני דה- לגיטימציה לישראל פועלים לעודד גורמים בינלאומיים להשתתף בחרם עליה, במשיכת השקעות ממנה ובסנקציות כנגדה בתחומים שונים כגון כלכלה, תרבות וספורט. אנו רואים חשיבות במניעת פעולות אלו על ידי הצגת היבטים חיוביים בפעילות מדינת ישראל, שלילת הרעיון של חרמות ויצירת דיאלוגים עם קהלים מגוונים ומשפיעים בסוגיות אלה.

שיתוף הקהל הישראלי והנעתו לפעילות שתחזק את הלגיטימציה לקיומה של ישראל ותתרום למאבק בשיח השנאה וההסתה

לציבור הישראלי ערך ראשון במעלה במאבק כנגד הניסיונות להשחיר את ישראל בשל ההיכרות העמוקה של ישראלים עם ישראל, האותנטיות הנלווית לכך והבקיאות של מאות אלפי ישראלים בשפות שונות. אנו רואים חשיבות בהנעת הקהל הישראלי לפעילויות שיחזקו את הלגיטימציה של מדינת ישראל בחו"ל ויתמודדו עם שיח השנאה כנגד ישראל ועם חדשות הכזב ברשתות החברתיות

יצירת דיאלוגים וקואליציות כדי לחזק את הלגיטימציה לקיומה של ישראל ולהיאבק בשיח השנאה וההסתה, בדגש על קהלים מגוונים

בשנים האחרונות אנו עדים ליצירת בריתות בין ארגונים, גופים ותנועות בעלות השקפות אוניברסליות ליברליות ובין ארגונים הפועלים לקדם דה-לגיטימציה לישראל וחרמות כנגדה. אנו רואים חשיבות בהעמקת הדיאלוג, בכריתת הבריתות ובהעמקת שיתופי הפעולה עם קהלים מגוונים אלו על מנת להרחיב את מעגל השיח הנדרש לחיזוק הלגיטימציה לישראל ולהתמודדות עם שיח השנאה.

 דרכי הפעולה והכלים שלנו 

v

הבניית יכולות מקצועיות

הבניית יכולות מקצועיות

הבניית יכולות מקצועיות, חיבוריות ורישות בין ארגונים פרו-ישראליים ברחבי העולם

l

מחקר תכנון ומידע

מחקר תכנון ומידע

מיפוי והערכות מצב בשיתוף עם חוקרים מובילים בתחום, בניית מודלים לחשיבה אסטרטגית, מחקרים על תופעת הדה-לגיטימציה לישראל ועל מאבק בשיח השנאה וההסתה כנגד ישראל והעמקת הידע בדבר אופיין, היקפן וממדיהן

משלחות משפיענים לישראל

משלחות משפיענים לישראל

ביקורים בישראל של משפיענים מרחבי העולם מתחומים כגון ממשל, אקדמיה, משפט, תרבות ודת

מדיה וקמפיינים

מדיה וקמפיינים

 פעילות בתחום המדיה החברתית והדיגיטלית Online Engagement וקמפיינים מתקדמים לחיזוק הלגיטימציה לקיומה של מדינת ישראל ולמאבק בשיח השנאה וההסתה כנגד ישראל

People to People

People to People

מפגשים, סדנאות והכשרות P2P בדיפלומטיה ציבורית

g

קידום חדשנות בפעילות הארגונים

קידום חדשנות בפעילות הארגונים

העצמת יוזמות חדשות ויצירתיות לפעילות של ארגונים אזרחיים בתחום הדיפלומטיה הציבורית לחיזוק הלגיטימציה לישראל ומאבק בשיח השנאה וההסתה כנגד ישראל

העצמת תוכניות ארגונים

העצמת תוכניות ארגונים

העמדת משאבים: כספים, ידע ואחרים לטובת תכניות ארגוני הקהילה הפרו ישראלית