הגשת בקשה

טופס הגשת בקשה

את ההצעות יש להגיש בטופס המקוון המופיע מטה.

ניתן להגיש בקשות החל מ 1 בדצמבר 2020.

לנוחיותכם, על מנת לעזור לכם להיערך ולהכין את טופס ההגשה ניתן להוריד גרסת

הגשת הבקשה תעשה באופן מקוון בלבד בתחתית עמוד זה

במסגרת הבקשה יש להגיש את התקציב בפורמט הבא:

שימו לב, ניתן לערוך ולשמור שינויים בטופס המקוון שלמטה, אך יש למלא את כל הפרטים בכל עמוד לפני שניתן להתקדם בעמוד הבא. לאחר מילוי כל חלק תוכלו לחזור לערוך סעיפים בעמוד הקודם!

הרשמה/ התחברות

אנא הרשמו כאן, או התחברו מטה על מנת להתחיל להעלות את תוכנית או לשמור את השינויים ולערוך את הטופס.

טופס הגשת הבקשה
  • דף 1
  • דף 2
  • דף 3

פרטי הארגון

Maximum upload size: 516MB
Maximum upload size: 516MB
Maximum upload size: 516MB
Maximum upload size: 516MB
Maximum upload size: 516MB
אישור ניהול תקין בתוקף *
Maximum upload size: 516MB
סעיף 46 *
Maximum upload size: 516MB
Maximum upload size: 516MB