שאלות נפוצות

האם יש תקרה לסכום המימון?

לא

מהו גובה התרומה שהארגון צריך להציג?

על הארגון להציג תרומה בסך 50% מעלות הפרויקט

האם אפשר להגיש בקשה חריגה למימון בגובה של יותר מ-50% מעלות הפרויקט המוצע?

לא

האם התרומה לצורך המאצ'ינג חייבת להגיע מתורם אחד בלבד?

לא, אפשר לגייס מכמה מקורות ותורמים עבור מאצ'ינג

מהם התנאים לקבלת מקדמה מתוך "המימון המשלים" קודם לביצוע הפרויקט המאושר?

פירוט התנאים לקבלת מקדמה מופיעים בקול הקורא

מתי נקבל את המימון של "קונצרט" לפרויקט ?

המימון המשלים של "קונצרט" יועבר לארגון לאחר ביצוע הפרויקט, הגשת דוחות ביצוע ואישורם – עד 60 יום לאחר ש"קונצרט" תאשר את הדוחות הסופיים.

אנחנו גוף שלא עסק בפעילות פרו-ישראלית ואין לנו ניסיון בתחום, האם נוכל להגיש בקשה?

כן, אחת ממטרות קרן RESTART היא להרחיב את מעגל הגופים העוסקים בתחום חיזוק הלגיטימציה לישראל ובתחום המאבק בשיח השנאה וההסתה נגדה.

יש לנו רעיון לפרויקט שאינו בתחום הנושאים/סוגי הפעילויות שפרסמתם – האם ההצעה בכל זאת תיבחן?

לא, נשמח לשמוע על רעיונות לפעילות פרו-ישראלית אך לא נוכל לתמוך בפרויקט במסגרת קרן RESTART.

מהם הקריטריונים והתעדוף שלפיהם "קונצרט" מאשרת תוכניות ופרויקטים?

להלן הקריטריונים:
א. איכות הארגון המגיש
ב. איכות התוכנית המוצעת
ג. פעילות חדשה המגדילה באופן ניכר או משנה באופן מהותי את הפעילות הקיימת – יצירתיות התוכנית וחדשנותה.
ד. היחס בין איכות התוצאה לגודל ההוצאה
ה. עדיפות לתוכניות שיקדמו בליבתן לכל הפחות אחד מהנושאים הבאים:
1. פעילות בתחום המדיה, בדגש על פעילות ברשתות החברתיות ו-Online Engagement
2. פעילות עם קהלים מגוונים
3. שיתוף של קהל ישראלי
4. שיתוף פעולה בין שלושה ארגונים לפחות

לפרטים מלאים ראו סעיף 4 בקול קורא

מהו תהליך בחינת התוכניות?

תהליך בחינת התוכניות בנוי משישה שלבים (הפירוט המלא מופיע בקול הקורא – ראו סעיף 6):
1. בחינה ראשונית של ההצעה ושיח עם הארגון לשיפור איכות התוכנית
2. עדכון הארגון במצב ההצעה
3. הגשת ההצעות הסופיות בחינתן וגבוש המלצת צוות מקצועי
4. דיון ואישור על יד הדירקטוריון וועדת ההיגוי
5. אישור ועדת ההתקשרויות של "קונצרט".
6. חתימה על הסכם עם "קונצרט"

בתוך כמה זמן מרגע הגשת הבקשה נדע אם אושר המענק?

בכוונתנו לתת תשובות עד 90 יום מרגע הגשת הבקשה הסופית

כיצד אפשר להגיש בקשה לפעילות בתמיכת קונצרט?

יש להגיש בקשה ל"קרן RESTART " בלינק המצורף.

מי מממן?

חלקה של "קונצרט" בסיוע הכלכלי מבוסס על מימון ממשלתי במסגרת המיזם המשותף עם ממשלת ישראל ועל מימון תורמים.

מי זכאי לקבל מימון?

"קונצרט" מעניקה מימון לפרויקטים ולתוכניות אשר מקדמים את מטרותיה ואשר אינם למטרת רווח בנושאים הבאים על פי כללי "קרן RESTART ".

האם הגשת בקשת הסיוע כרוכה בתשלום?

הגשת הצעות לקונצרט אינה כרוכה בתשלום.

האם אפשר להגיש יותר מהצעה אחת?

כן, ארגון יכול להגיש יותר מהצעה אחת.

מהם תחומי הפעילות הזוכים למימון הקרן?

תחומי הפעילות של קרן RESTART הם:
1. ביסוס הנורמליזציה עם מדינות ערב בדעת הקהל העולמית והערבית
2. קידום פעילות ושיח עם מוסדות וארגונים בינלאומיים לחיזוק הלגיטימציה של מדינת ישראל
3. התמודדות עם יוזמות לקדם חרמות (כלכליים, תרבותיים, ספורטיביים וכולי) על מדינת ישראל
4. מאבק בשיח השנאה וההסתה נגד ישראל
5. יצירת דיאלוגים וקואליציות לחיזוק הלגיטימציה לישראל ומאבק בשיח השנאה וההסתה בדגש על קהלים מגוונים
6. שיתוף קהל ישראלי בפעילות לחיזוק הלגיטימציה לישראל והמאבק בשיח השנאה וההסתה בדגש על רשתות חברתיות
פירוט על כל אחד מהנושאים אפשר לראות בלינק הבא.

אילו מסמכים צריך להכין?

רשימת המסמכים שיש לצרף לבקשה מופיעה ב"טופס הגשה"

האם אפשר להגיש הצעה באתר האינטרנט בלבד?

כן, את ההצעות יש להגיש באתר האינטרנט של "קונצרט" בעמוד קרןRESTART

עד מתי אפשר להגיש בקשה למימון?

"קונצרט" מקבלת הצעות במסגרת "קרן RESTART" עד להודעה חדשה. המועד הקרוב לתחילת דיון של צוות מקצועי בבקשות הוא ינואר 2021.

אם נזכה במימון, האם שם הפרויקט או הארגון יפורסם?

כן, שמות הארגונים והפרויקטים שייבחרו יפורסמו בין היתר באתר "קונצרט", בדוחות השנתיים של הארגון ובמקומות נוספים.

האם ל"קונצרט" יש זיהוי פוליטי ?

"קונצרט – יחד למען ישראל" פועלת בממלכתיות וללא זיהוי פוליטי.

האם אתם עובדים גם עם המתחרים שלי?

"קונצרט – יחד למען ישראל" עובדת עם כלל קהילת הארגונים הפרו-ישראליים.

עם אילו ארגונים אתם עובדים?

"קונצרט – יחד למען ישראל" מסייעת למגוון ארגונים מהקהילה הפרו-ישראלית בארץ ובעולם – דוגמאות לארגונים אפשר לראות בעמוד "הפרויקטים שלנו".

האם יש ל"קונצרט" אישור ניהול תקין של רשם העמותות ואישור על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה?

ל"קונצרט" אישור ניהול תקין של רשם העמותות ואישור על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

איך אפשר ליצור איתכם קשר? יש לי שאלה שאני לא מוצא לה תשובה כאן.

אפשר ליצור איתנו קשר במייל info@concertisrael.org או בטלפון 073-3211348, ונחזור אליכם בהקדם האפשרי.